วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ชื่อ นายธิเบต ชาญสูงเนิน ชื่อเล่น แม็ค เกิดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2535อยู่ที่ 99 ม.10 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี2